2017_2018 Dönemi Yıllık Olağan Yönetim Toplantısı 27 Haziran 2017 Salı günü Yapıldı.
Çoğunluğun sağlanmasının ardından gündeme uygun olarak önceki döneme ait faaliyet raporu ve denetim raporu okunarak ibra için kurula katılanlara sunuldu. Raporlar ibra edildi ve sonrasında yeni yönetim için seçim yapıldı.

Yapılan seçimde başka aday çıkmadığı için önceki yönetimde görev alan Yönetim Kurulu Başkan Hümmet Geleri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Aynur, Yönetim Kurulu Muhasip Üye Kadir Benli bu dönemde göreve devam etmek üzere Genel Kurulun oylrına sunuldu. Denetim için Cennet Yaprak önerildi. Oybirliği ile yeniden seçilen yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Genel Kurul dilek ve temennilerin sunulması ile sona erdi.
Bilginize
YEŞİL MARMARA SİTESİ YÖNETİMİ